Kies een Taal | English | Dutch | German | French

 | loc-white
Mijn account
Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn als laatst bijgewerkt op 30 juni 2017.

Onze website is eigendom van Just2Have B.V en wordt geëxploiteerd door Renaissance LLC. Deze gebruikersovereenkomst is van toepassing op uw gebruik van deze website en de diensten die we u leveren. We behouden ons geheel naar eigen goeddunken het recht voor om te allen tijde en zonder verdere kennisgeving delen van de voorwaarden voor deze website te wijzigen, uit te breiden of te verwijderen. Als we dat doen, worden de wijzigingen op deze pagina gepubliceerd en vermelden we boven aan de pagina op welke datum de voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd. Als u na deze wijzigingen de website blijft gebruiken, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden van de website accepteert. 

Het is uw verantwoordelijkheid regelmatig op de website te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd en eventuele wijzigingen door te nemen. Neem deze voorwaarden goed door omdat het voor u en ons belangrijk is dat u onze contractrelatie aangaande uw gebruik van onze website en de door ons geleverde diensten hebt begrepen. 

U wordt verzocht een vakje aan te kruisen om aan te geven dat u instemt met de voorwaarden op de afrekenpagina. 

Geschillen worden geregeld op grond van de wetgeving die van kracht is op de locatie waar het hoofdkantoor van Just2Have is gevestigd.

1. PRODUCTBESCHRIJVING
1.1. Alle voor verkoop beschikbare producten worden beschreven op de specifieke productpagina ervan op onze website. We proberen altijd elk kenmerk van de producten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven met foto's en tekst verschaft door ontwerpers, leveranciers of fabrikanten.

1.2. Ons beleid is gebaseerd op voortdurende productontwikkeling, zodat we u het beste ontwerp tegen de beste prijs kunnen leveren. We behouden ons daarom het recht voor productspecificaties, -prijzen, -verpakkingen en bijbehorende diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voordat u tot bestelling overgaat, verzoeken we u daarom de productbeschrijving en -kenmerken goed door te nemen. Producten worden door ons zorgvuldig geselecteerd om u het best beschikbare product te leveren, maar elk product is anders en u moet er volledig vertrouwd mee zijn.

1.3. We doen ons uiterste best u zo goed mogelijke afbeeldingen en beschrijvingen te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren en details van de afbeeldingen op de website volledig natuurgetrouw zijn. Ook afmetingen worden in sommige gevallen bij benadering vermeld.
Ook als dit niet wordt vermeld, moet u bepaalde producten zelf monteren.

2. VERKOOP
2.1. De op onze website weergegeven producten zijn te koop gedurende een bepaalde verkoopperiode die duidelijk wordt vermeld op de productpagina. Omdat we u een zo goed mogelijk productassortiment willen aanbieden, kan het echter zijn dat veelgevraagde producten langer beschikbaar blijven.

2.2. Dankzij ons zeer specifieke fabricage-bij-bestelling-model kunnen de meeste producten ook nog na afloop van de verkoopperiode worden besteld. Gekochte producten worden gefabriceerd nadat de bestelling is geplaatst en nadat de verkoopperiode is afgelopen. Dat is onze zeer persoonlijke manier om u de beste prijs voor het beste ontwerp te bieden.

2.3. Als een bestelling vertraging oploopt of om wat voor reden dan ook niet bij de fabriek kan worden geplaatst (te weinig belangstelling en bestellingen, problemen tijdens het fabricageproces, problemen met de kwaliteitscontrole of andere kwaliteits- of fabricageproblemen), doen we ons best u daarover te informeren. Mocht de fabrikant besluiten dat hij een specifiek product niet kan maken volgens de plaatselijke kwaliteitsnormen, dan verwijderen wij het product zo snel mogelijk van onze website. Als u dat product had besteld, dan wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Uw bestelling wordt vervolgens geannuleerd en uw geld wordt volledig teruggestort.

3. PRIJZEN
3.1. Alle prijzen zijn in Euro (€) en moeten in Euro (€) worden betaald, samen met btw en eventuele andere belastingen. Leveringskosten in Nederland en speciale of extra kosten zijn hierbij niet inbegrepen. Deze extra kosten worden toegevoegd aan de afrekening voordat u tot betaling overgaat, en worden weergegeven op de orderbevestigingspagina. We behouden ons het recht voor prijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3.2. We doen ons best om voor elk specifiek product de best vergelijkbare prijzen aan te geven. De vergelijkingsprijzen verwijzen naar marktprijzen die zijn getoetst aan identieke of vergelijkbare artikelen. Het zijn alleen geschatte prijzen, die altijd afhankelijk zijn van de gebruikte grondstoffen, de aandacht die is besteed aan de afwerking van de producten, de verkooplocatie en andere factoren.

Neem voor eventuele vragen of opmerkingen contact met ons op.

4. AANKOOP VAN PRODUCTEN
4.1. Uw bestelling is voor ons een aanbod om een product te kopen dat door ons is geaccepteerd op het moment dat u van ons een bevestiging per e-mail ontvangt. Alle producten binnen dezelfde bestelling die we niet hebben bevestigd in een orderbevestiging per e-mail, maken geen deel uit van het contract. Het bedrijf kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor speciale verliezen voortvloeiend uit de specifieke omstandigheden van de klant, voor indirecte of bijkomende verliezen of voor het verlies van winst, voor de beschadiging van eigendommen of voor nutteloze kosten.

4.2. Bestellingen worden uitsluitend via internet geplaatst en ontvangen en worden verwerkt door Just2Have B.V

4.3. Voordat u producten bij ons bestelt, moet u zelf controleren of u deze volledig kunt ontvangen. U moet onder andere nagaan of het bestelde product in het gewenste vertrek kan worden binnengebracht en in het vertrek past, of het door de voordeur van uw flat of kamer kan, of het over eventuele trappen en door andere deuropeningen kan worden getransporteerd en of er eventuele andere problemen zijn waardoor de bezorging ingewikkelder of onmogelijk is. We hebben uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres absoluut nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen.

4.4. Alle gegevens waarnaar op de afrekenpagina wordt gevraagd, moeten nauwkeurig en accuraat worden ingevuld. Als een artikel niet kan worden bezorgd omdat u een onjuist afleveradres of telefoonnummer had opgegeven, zijn wij daar niet verantwoordelijk voor. Alle extra kosten veroorzaakt door complicaties bij de bezorging of door gemiste leveringen, worden toegevoegd aan uw factuur.

4.5. U kunt uw bestelling binnen 14 dagen na onze bevestiging per email annuleren.

5. BETALING
5.1. Op het moment waarop de bestelling wordt gemaakt, wordt de aanbetaling van 25% van de bestelling op uw bankpas of creditcard in rekening gebracht. De resterende 75% met de bijkomende kosten (zoals transport) dienen ter verzending van de goederen bijgeschreven te zijn.

5.2. Een creditcard en andere vereiste gegevens zijn nodig om te betalen. Bestellingen kunnen alleen worden betaald via iDeal, een PayPal -account of creditcard uitgegeven door een van de bedrijven op de betalingspagina.

5.3. De verkoop wordt voor verwerking verzonden zodra u klikt op de knop “Bevestigen”. U ontvangt vervolgens van ons een e-mail om de aankoop en beschikbaarheid van het product te bevestigen. De verwachte bezorgdatum wordt eveneens in dat bericht vermeld.

5.4. We kunnen geheel naar eigen goeddunken weigeren een transactie te verwerken of een dienst uit te voeren. We kunnen door u of derden niet aansprakelijk worden gesteld als we weigeren een transactie te verwerken of verder af te wikkelen, of deze willen opschorten nadat de transactie is begonnen.

6. BEZORGING
6.1. We bezorgen overal in Nederland, België en Luxemburg. We bezorgen momenteel ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

6.2. Levertijden kunnen per besteld product wisselen. Door ons on-demand productiemodel moet u rekenen op een gemiddelde levertijd van 8 tot 14 weken. De levertijd wordt ook beïnvloed door het aantal bestellingen en de beschikbaarheid van voertuigen. Dit is niet meer dan een gemiddelde schatting: sommige leveringen kunnen langer of ook veel korter duren. Alle schattingen op het moment van bestelling en bevestiging kunnen worden gewijzigd. We doen altijd ons best om contact met u op te nemen en alle wijzigingen aan u door te geven. 

6.3. Afhankelijk van het gewicht, de afmetingen en de hoeveelheden van het bestelde artikel, kunnen we een beroep doen op verschillende vervoersbedrijven en -diensten om uw bestelling te bezorgen. In bepaalde gevallen, met name als het gaat om middelgrote en grote artikelen, bieden we een service aan waarvoor het vervoersbedrijf contact met u opneemt om een tijdstip voor bezorging met u af te spreken.

We baseren onze bezorgkosten op de maat en het gewicht van de meubels die je hebt gekocht.

7. AANGIFTE VOOR HET VRIJE VERKEER VAN DE GEMEENSCHAP/ OVEREENKOMST/MACHTIGING VOOR HET OPTREDEN ALS DIRECT VERTEGENWOORDIGER
Partijen verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Door het plaatsen van een aankooporder op de website machtigt de koper en verleent hij opdracht aan Just2Have B.V, conform artikel 5 lid 2, eerste gedachtestreepje van het Communautair Douanewetboek (Verordening nr. 2913/92/EG), de in de douanewetgeving - en voor zover mogelijk uit andere wetgeving – voorgeschreven aangiften te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ de koper, alle vereiste formaliteiten te vervullen, inclusief de betaling van douanerechten, andere rechten bij invoer, heffingen van gelijke werking, belastingen en andere heffingen en boetes alsmede mogelijk nagevorderde douanerechten, andere rechten bij invoer, heffingen van gelijke werking, belastingen en andere heffingen en boetes. Deze machtiging en de opdracht geldt voor de ten behoeve van de koper aangebrachte goederenzendingen en voor welke zending(en) de koper de informatie aan Just2Have B.V heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvat alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld.

Just2Have B.V is gerechtigd de uitvoering van deze overeenkomst/machtiging te laten geschieden door een derde (douane-expediteur).

8. WAARSCHUWINGS- EN VERWIJDERBELEID
8.1 Indien je vindt dat content op onze site: (a) inbreuk doet op je rechten of rechten van een derde partij waaraan je verbonden bent; of (b) op een andere manier niet voldoet aan de publicatieregels, gelieve contact met ons op te nemen met behulp van de report-optie naast een reactie op de site.

8.2 Wanneer je een reactie als report wilt aangeven, geef ons dan de volgende informatie door: (a) je naam en contactgegevens; en (b) een korte verklaring waarin je aangeeft of de reactie: (a) inbreuk doet op je rechten; (b) inbreuk doet op de rechten van een derde partij waaraan je verbonden bent; of (c) op een andere manier niet voldoet aan de publicatieregels.

8.3 We zullen vervolgens actie ondernemen op een manier die wij noodzakelijk achten, afhankelijk van de aard van de overtreding. Dit kan ook betekenen dat we geen actie ondernemen, indien we van mening zijn dat er geen inbreuk wordt gedaan op de publicatieregels. We zijn niet verplicht om je in te lichten over de navolging van onze acties omtrent je report.

9. BEPERKTE LICENTIE
Wij zijn de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en alle content. Al deze content valt wereldwijd onder auteursrechten, alle rechten voorbehouden. We geven je toestemming om onze website te bezoeken voor persoonlijke doeleinden. Ander gebruik van onze site of content is niet toegestaan. Dit verbod houdt in: (a) gebruik maken van onze content voor commerciële doeleinden; (b) reproductie van de Made naam, het logo, handelsmerken of content beschikbaar op onze website; (c) downloaden of kopiëren content van onze website voor jezelf of derden. Indien je gebruik wilt maken van content of welk materiaal van onze website dan ook, gelieve contact op te nemen met info@ashleyhomestore.eu

9. CADEAUBONNEN
9.1. Cadeaubonnen kunnen alleen online worden gekocht op onze website. U kunt de cadeaubon desgewenst per e-mail op een vooraf door u gekozen datum laten opsturen naar de begunstigde. U kunt de cadeaubon echter ook gewoon afdrukken. Als u de cadeaubon opnieuw wilt verzenden of afdrukken, gaat u naar 'mijn account' op onze website.

9.2. De cadeaubonnen zijn één jaar geldig vanaf de datum van uitgifte en kunnen niet worden verlengd.

9.3. Op elke transactie kan niet meer dan één cadeaubon of kortingscode worden toegepast. Dit is met inbegrip van alle promotiecodes en aanbiedingen.

9.4. De waarde van de transactie wordt afgetrokken van de totale waarde van de cadeaubon. Het saldo kan worden gebruikt voor toekomstige transacties. Er zijn geen verplichte minimumuitgaven en de cadeaubon kan worden gebruikt voor iedere aankoop, met inbegrip van bezorgkosten.

9.5. Cadeaubonnen kunt u aanschaffen in vaste bedragen van € 25 tot € 200.

Neem contact met ons op voor verdere hulp als u problemen ondervindt met de inwisseling van uw cadeaubon of vragen hebt.

10. CONTACT OPNEMEN
10.1. Als u contact wilt opnemen met onze klantenservice, kunt u dat doen via ons online formulier, een e-mail sturen naar of bellen naar: +31 644294732 Wij staan klaar om je te helpen! 

11. BELEID EN PROCEDURES VOOR RETOURZENDING
11.1. We doen er alles aan om u de beste producten tegen de beste prijs te leveren. We hopen oprecht dat u tevreden zult zijn met het product dat u op onze website hebt besteld. Mocht dat echter niet het geval zijn, volg dan de onderstaande instructies om het product te retourneren.

11.2. Als u om wat voor reden dan ook een product wilt retourneren, moet u (1) onze klantenservice waarschuwen via Contact met ons opnemen en het bestelnummer doorgeven en (2) kort uitleggen waarom u het product wilt retourneren en alles vermelden wat u belangrijk acht. We beantwoorden e-mails gewoonlijk binnen twee werkdagen. De klantenservice neemt vervolgens contact met u op om een afhaaldatum af te spreken en alle vereiste procedures uit te leggen. 

12. PRODUCT RETOURNEREN
12.1. We vragen u te controleren of de bezorgde producten in perfecte staat zijn aangekomen voordat u de leverbon tekent. Daarom moet u bij ontvangst de bestelling openen en controleren. Als u op dat moment niet tevreden bent over de goederen, vermeldt u dit op de leverbon en neemt u zo snel mogelijk contact met ons op. Controleer of alle artikelen en onderdelen van artikelen schadevrij zijn voordat u ze monteert.

12.2. Als het geleverde artikel niet overeenkomt met uw bestelling, beschadigd is of onjuist is geleverd, neemt u zo snel mogelijk contact met ons op om een afspraak te maken over terugstorting, reparatie of vervanging. We verzoeken u ook ons enkele foto's toe te sturen van de schade, zodat wij beter weten welke stappen we moeten zetten. Als uw klacht gegrond is, laten wij het artikel ophalen door onze vervoersdienst, die met u een afhaaldatum afspreekt. We verzoeken u ook het artikel na bezorging bij u thuis te bewaren totdat het wordt opgehaald omdat het mogelijk naar de fabrikant moet worden geretourneerd. Voeg uw bestelgegevens bij de te retourneren artikelen omdat we die nodig hebben om de retourzending te verwerken. Na ontvangst worden de artikelen gecontroleerd. Vervolgens neemt de klantenservice contact met u op om een afspraak te maken over vervanging of volledige terugstorting.

12.3. Met betrekking tot ongewenste goederen, als u om wat voor reden dan ook van mening verandert en uw aankoop wilt retourneren, moet u ons binnen veertien werkdagen na ontvangst waarschuwen door contact op te nemen met onze klantenservice via Contact opnemen.

12.4. Als u van mening verandert over een product dat uitsluitend via onze website is besteld en het geleverde artikel wilt retourneren, moet u ons binnen veertien werkdagen na ontvangst waarschuwen en er goed voor zorgen tot het moment van retourzending. U krijgt het voor het artikel betaalde bedrag volledig teruggestort. De afhaalkosten voor de retourzending worden bij u in rekening gebracht: € 20 voor kleine artikelen, € 40 voor middelgrote artikelen en € 80 voor grote artikelen. Nadat u ons hebt geïnformeerd over het ongewenste artikel, laten wij het ophalen door onze koeriersdienst, die met u kort daarna een afhaaldatum afspreekt. U kunt er daarnaast voor kiezen om pakketten onder 30kg en met afmetingen onder 120cm (breedte + lengte = max. 120cm) zelf naar ons te versturen. De kosten hiervoor zijn: € 8 voor pakketten van 0 tot 5kg, € 11 voor pakketten van 5 tot 10kg, € 14 voor pakketten van 10 tot 15kg, € 17 voor pakketten van 15 tot 20kg en € 20 voor pakketten van 20 tot 30kg. Lees meer over het retourneren van producten.

12.5. Om veiligheidsredenen kunnen we alleen terugbetalen via dezelfde betaalwijze die voor de oorspronkelijke bestelling werd gebruikt. In onderstaand overzicht ziet u hoe lang dat normaal gesproken duurt.

12.6. Als consument in de EU kunt u gebruik maken van het door de EU opgerichte Onlinegeschillenbeslechtingsplatform, waar u beroep kunt doen op alternatieve geschillenbeslechting naar aanleiding van problemen of klachten met producten of diensten die u online heeft gekocht. Bezoek het platform via: http://ec.europa.eu/odr.

13. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR ONZE WEBSITE
De volgende voorwaarden gelden voor uw algemene gebruik van onze website:

13.1. De toegang tot onze website is alleen op tijdelijke basis toegestaan. We behouden ons het recht voor de op onze website verleende service zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hierna). We zijn niet aansprakelijk als onze website om een of andere reden op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot bepaalde onderdelen van de website of tot de hele website beperken tot bij ons geregistreerde gebruikers. U bent er zelf voor verantwoordelijk alle maatregelen te treffen om toegang tot onze website te hebben. U moet er ook zelf voor zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding onze website bezoeken, deze voorwaarden kennen en naleven.

13.2. Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en, met uitzondering van onze gebruikersinhoud (waarvoor we licentiehouder zijn), het op de website gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn auteursrechtelijk en met wereldwijde verdragen beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag voor persoonlijk gebruik één exemplaar afdrukken en gedeelten van pagina's van onze website downloaden. Verder mag u de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op het materiaal dat op onze website wordt gepubliceerd. U mag de inhoud van het afgedrukte of gedownloade materiaal op geen enkele manier wijzigen, en mag de illustraties, foto's, video's, audiosequenties en ander grafisch materiaal niet gebruiken zonder de begeleidende tekst. Onze status (en die van andere vermelde bijdragers) als auteur van het materiaal op de website moet altijd worden vermeld. U mag geen enkel onderdeel van het materiaal op onze website gebruiken voor commerciële doelen zonder daarvoor eerst een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers. Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt en daarbij inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw gebruiksrecht voor onze website onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle van het materiaal gemaakte kopieën onmiddellijk retourneren of vernietigen.

13.3. Commentaar en ander materiaal dat op onze website wordt gepubliceerd, is niet bedoeld als definitief advies waarop kan worden vertrouwd. We wijzen daarom alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit vertrouwen dat bezoekers van onze website of anderen die over de inhoud ervan zijn geïnformeerd, daarin hebben gesteld.

13.4. We streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot onze website opschorten of de website definitief sluiten. Alle materiaal op onze website kan te allen tijde verouderd zijn en we zijn onder geen enkele voorwaarde verplicht dit materiaal bij te werken.

13.5. Het op de website weergegeven materiaal wordt geleverd zonder garanties, voorwaarden of bepalingen aangaande de accuraatheid ervan. In zoverre wettelijk toegestaan, sluiten wij, de andere leden van onze bedrijvengroep en aan ons gelieerde derden het volgende expliciet uit: -Alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anderszins kunnen worden geïmpliceerd door wettelijke bepalingen, gemeenrecht of equityrecht.

-Alle aansprakelijkheid voor alle directe, indirecte of gevolgschade of enige andere schade die de gebruiker lijdt in verband met onze website of in verband met het gebruik, de onmogelijkheid tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze website, eraan gekoppelde websites en erop gepubliceerd materiaal, met inbegrip van, maar zonder beperking, alle aansprakelijkheid voor: het verlies van inkomen of omzet; het verlies van zaken; het verlies van winst of contracten; het verlies van voorziene besparingen; het verlies van gegevens; het verlies van goodwill; verspilling van management- of kantoortijd; en alle andere verliezen of schade van enigerlei soort, hoe deze ook ontstaan zijn en ongeacht of ze veroorzaakt zijn door onrechtmatige daden (inclusief verwaarlozing), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorspelbaar was.

-Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor dodelijk of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzerzijds, noch op onze aansprakelijkheid voor bedrog of onjuiste voorstellingen ten opzichte van fundamentele aspecten, noch op enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de geldende wetgeving.

13.6. U mag geen oneigenlijk gebruik maken van onze website door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn, te introduceren. U mag niet proberen ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of iedere andere server, computer of database die is gekoppeld aan onze website. U mag onze website niet aanvallen met een “denial of service”-aanval of een gedistribueerde “denial of service”-aanval.

13.7. Als u inbreuk maakt op deze bepaling, pleegt u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act uit 1990 (wet op computermisbruik). We melden dergelijke inbreuken bij de relevante wetshandhavingsautoriteiten en werken met hen samen door uw identiteit aan hen door te geven. Bij een dergelijke inbreuk wordt uw gebruiksrecht voor de website onmiddellijk ingetrokken.

13.8. We zijn niet aansprakelijk voor verliezen of schade veroorzaakt door gedistribueerde “denial of service”-aanvallen, virussen of andere technologisch schadelijke zaken die uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal kunnen infecteren ten gevolge van uw gebruik van onze website of omdat u op onze website of eraan gekoppelde websites materiaal hebt gedownload dat erop is gepubliceerd.

13.9. U kunt een koppeling maken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dat op eerlijke, wettelijke wijze doet, dit onze reputatie niet beschadigt en u er niet van profiteert. U mag een koppeling niet zodanig presenteren dat dit enigerlei vorm van associatie, goedkeuring of onderschrijving onzerzijds suggereert wanneer dat niet het geval is.

13.10. U mag geen koppelingen aanbrengen op websites waarvan u niet de eigenaar bent. Onze website mag niet in een frame op een andere website worden opgenomen en u mag alleen een koppeling opnemen naar de startpagina van onze website. We behouden ons het recht voor de toestemming voor het plaatsen van een koppeling zonder kennisgeving in te trekken. De website waarop u de koppeling aanbrengt, moet in alle opzichten voldoen aan onze inhoudsnormen. Neem contact met ons op als u materiaal op onze website op een andere manier wilt gebruiken dan hiervoor uiteengezet. Waar onze website koppelingen bevat naar andere sites en bronnen verzorgd door derden, zijn deze koppelingen alleen te uwer informatie bedoeld. We hebben geen invloed op die andere sites of bronnen, en accepteren er geen enkele verantwoordelijkheid voor, noch voor eventuele verliezen of schade voortvloeiend uit uw gebruik daarvan.

We behouden ons echter het recht voor om bij inbreuk op deze voorwaarden een procedure tegen u te beginnen in uw land van verblijf of in ieder ander relevant land.  Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.