Kies een Taal | English | Dutch | German | French

 | loc-white
Mijn account
Privacybeleid

Dit Privacybeleid vanJust2Have B.V, zakendoen als ashleyfurniturehomestore.nl (hierna aangeduid als "Just2Have B.V," "wij", "ons" of "onze"), beschrijft de soorten informatie die we kunnen verzamelen wanneer u onze website ashleyfurniturehomestore.nl en mobiele applicaties (gezamenlijk de "Sites") bezoekt. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden. Wij stellen de informatie die u ons verstrekt op prijs en willen u op het hart drukken dat wij veel waarde hechten aan het beschermen van uw privacy. In de beleidslijnen hieronder is uiteengezet hoe wij ons inzetten voor de bescherming van uw privacy.
Dit Privacybeleid richt zich op de aard, het doel, het gebruik en het delen van eventuele informatie verzameld via onze Sites. De gegevens die u op onze Sites verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Behalve zoals hierin uiteengezet, is de verstrekking en het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie (hierna gedefinieerd) strikt vrijwillig. Door het gebruik van of een bezoek aan een Site, geeft u aan in te stemmen met dit Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden gerelateerd aan die site of applicatie. Als u niet instemt met het gebruik van uw informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid, verstrek uw gegevens dan niet en kies ervoor om onze Sites niet te bezoeken. Echter, als u bepaalde informatie niet verstrekt kan het zijn dat wij u niet de gewenste informatie of diensten kunnen bieden.

Verzamelde informatie
De twee soorten informatie die wij verzamelen zijn persoonlijk identificeerbare informatie en informatie gerelateerd aan het gebruik van de website.

De informatie gerelateerd aan het gebruik van de website is anonieme informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren. Wij gebruiken deze informatie om te kijken hoe er op onze Sites wordt genavigeerd, welke pagina's het vaakst worden bekeken, welke andere websites er worden bezocht en soortgelijke gegevens. We gebruiken de informatie ook om marketingstrategieën te ontwikkelen en te implementeren, en advertenties, promoties en producten en diensten aan te bieden.

Persoonlijk identificeerbare informatie is gevoelige informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie omvat onder andere uw volledige naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Enkele functies op onze online Sites vereisen dat u ons informatie over uzelf verstrekt, zoals wanneer u ervoor kiest een product van ons te kopen, een account als lid aanmaakt of ervoor kiest om een formulier in te vullen op onze online Sites. U kunt alle persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig wilt verstrekken vóór indiening hiervan nog bekijken en bijwerken.

Wij zullen nooit uw wachtwoord, gebruikersnaam of andere persoonlijk identificeerbare informatie via e-mail opvragen. Deze praktijk, genaamd "phishing", is vaak een scam die ontworpen is om uw persoonlijke informatie te stelen. Als u een e-mailbericht ontvangt dat van ons afkomstig lijkt te zijn en waarin om uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd, reageer hier dan niet op.

Gebruik van de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons hebt verstrekt
Als u ervoor kiest om persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken, dan zullen wij deze informatie gebruiken om uw ervaring op de volgende manieren te verbeteren:

 • Uw verzoek tot aanmelding - zoals ingediend via een van onze online Site - voor het ontvangen van informatie via e-mail, verwerken.
 • Uw verzoek tot registratie als lid van één van onze online Sites die u selecteert, verwerken.
 • Uw verzoek tot registratie om gebruik te kunnen maken de online tools zoals door u geselecteerd op één van onze online Sites.
 • Uw winkelervaring af te stemmen op uw behoeften.
 • Met behulp van de persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons verstrekt kunnenJust2Have B.V en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, zuster- en moederbedrijven en volledig onafhankelijkeJust2Have B.V-meubelwinkels:
 • U informeren over advertenties en promoties in verband metJust2Have B.V meubelwinkels en wel via internet, e-mailberichten en per post.
 • U informeren over topaanbiedingen en uitgelichte artikelen.
 • Voldoen aan geldige wettelijke procedures, voorschriften, verordeningen en statuten.
 • Uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met externe leveranciers, maar uitsluitend voor zover nodig om ons te helpen bij de uitvoering van een van bovengenoemde functies.


Kinderen
Onze online Sites zijn toegankelijk voor het algemene publiek. Een ieder die aangeeft jonger dan 13 jaar te zijn mag zich niet registreren op onze Sites. Wij verzamelen ook geen informatie van een ieder die aangeeft jonger dan 13 jaar te zijn. Kinderen jonger dan 13 jaar moeten altijd toestemming vragen van hun ouders of voogd voordat ze aan iemand contactinformatie gaan verstrekken online. Wij dringen er bij ouders en voogden om aan om betrokkenheid te tonen bij de online activiteiten van hun kinderen en toezichtfuncties of andere webfiltertechnologieën te gebruiken om het internetgebruik te monitoren.

Automatisch verzamelde informatie
We slaan informatie op op basis van uw interactie met onze online Sites. Hierdoor kunnen we uw vragen nog efficiënter verwerken, u informeren over advertenties, promoties, en producten en diensten aanbieden en u uiteindelijk een betere klantenservice bieden. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw IP-adres (het adres dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen elke keer dat u verbinding met het internet maakt), de naam van verwijzende websites, uw navigatie en activiteiten op onze websites. Door het bijhouden van dit soort informatie, kunnen wij onze content en productweergaves wijzigen om u zo een betere ervaring te kunnen bieden als u onze online Sites bezoekt.

Deze informatie wordt alleen gebruikt om onze Sites te verbeteren en om u te informeren over advertenties, promoties en producten en diensten aan te bieden. Met uitzondering van gerechtelijke onderzoeken door bevoegde instanties, wordt er niet gepoogd om de identiteit van de individuele gebruikers of hun gebruiksgewoonten te achterhalen. Ruwe gegevens worden tijdelijk aangehouden zoals uitsluitend vereist voor beveiligings- en beheerdoeleinden.

Informatie verzameld voor traceringsdoeleinden (Cookies)
Net zoals vele andere websites, reageren onze Sites momenteel niet op "do not track" signalen of andere mechanismen die consumenten mogelijk op hun media gebruiken om het verzamelen van bepaalde gegevens over hun activiteiten aangaande verschillende websites of online diensten, te beperken.  Net zoals de meeste websites, gebruiken wij "cookies" om informatie te verkrijgen wanneer uw webbrowser onze online Site opent. "Cookies" zijn kleine hoeveelheden gegevens die zijn opgeslagen op uw computer en hun weg vinden naar uw browser via een webserver. Ze markeren informatie over uw activiteit op onze online Sites. Deze informatie helpt ons om onze Sites te verbeteren en om ze nog klantvriendelijker en gemakkelijker qua gebruik te maken. We kunnen u dan "herkennen" en uw ervaring met onze Sites personaliseren. U kunt cookies "uitschakelen" door de stappen te volgen zoals beschreven in het "help"-gedeelte op de werkbalk in de meeste browsers; echter, met behulp van cookies zult enkele van de beste functies van onze Sites kunnen ervaren, dus raden we u aan dat u ze ingeschakeld laat.

We kunnen vertrouwde externe dienstverleners gebruiken om namens ons advertenties te plaatsen op het Internet. Deze vorm van marketing genaamd 'retargeting', verbetert de websurfervaring en stelt ons in staat om u beter te informeren over onze advertenties en promoties, en om u producten en diensten aan te bieden. Deze bedrijven kunnen technologieën gebruiken om de effectiviteit van advertenties te meten en gebruiken informatie over uw bezoeken aan onze online Sites en andere websites, zodat wij u een betere ervaring kunnen bieden. De externe dienstverleners kunnen anonieme informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze online Sites en uw interactie met onze online Sites. Deze anonieme informatie wordt verzameld door middel van een pixel tag en/of cookie. Tijdens dit proces wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld of gebruikt. Onze externe dienstverleners komen tijdens het bovengenoemde retargetingproces uw naam, telefoonnummer, postadres, e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie niet te weten.

Het delen van informatie
We kunnen de geaggregeerde algemene informatie zoals verzameld via onze Sites delen met onze dochterondernemingen, filialen, zuster- of moederbedrijven of onafhankelijke
Just2Have B.V-meubelwinkels of met onze externe dienstverleners. Geaggregeerde gegevens bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie die gebruikt zou kunnen worden om contact met u op te nemen of om u te identificeren. We delen persoonlijk identificeerbare informatie alleen in een of meer van de volgende beperkte omstandigheden:

 • Wij hebben uw toestemming.
 • We kunnen dergelijke informatie aan gerespecteerde externe dienstverleners verstrekken voor zover dit noodzakelijk voor hen is om ons te helpen en te ondersteunen bij het aanbieden van betere producten en diensten aan u, en om uw verzoeken tot informatie van ons via e-mail, tot gebruik van onze online tools of tot registratie als lid op een van onze online Sites, te verwerken. Wanneer dit zich voordoet, is dergelijke informatie onderworpen aan overeenkomsten of andere specifieke aanwijzingen aan de dienstverlener waarin wordt vereist dat het verwerken van dergelijke informatie uitsluitend in overeenstemming met onze instructies en dit Privacybeleid, en met passende mate van vertrouwelijkheid en met de juiste veiligheidsvoorzieningen, mag geschieden. We hebben geen controle over, en dragen geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en/of de inhoud van websites of adverteerders die gekoppeld zijn aan of op een van onze Sites of de cookies die deze websites op uw computer plaatsen.
 • We kunnen dergelijke informatie verstrekken aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, zuster- of moederbedrijven of met volledig onafhankelijkeJust2Have B.V meubelwinkels die deze informatie kunnen gebruiken om te informeren u van reclame, promoties en u producten en diensten aan via internet, e-mailberichten en per post.
 • Wanneer vereist door de wet, of wanneer we van mening zijn dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, strafrechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of een juridisch proces dat tegen ons is aangespannen en waarbij u wij betrokken bent. Wij kunnen uw persoonlijk identificeerbare informatie ook delen als we van mening zijn dat dit het nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties die mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon vormen, schendingen van de Gebruiksvoorwaarden van onze Sites en diensten, te onderzoeken, voorkomen of maatregelen hiertoe te nemen of zoals anderszins vereist door de wet.
 • Als u een account hebt aangemaakt bij ons, kunnen wij de door u hiervoor verstrekte gegevens delen met onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, zuster- of moederbedrijven, volledig onafhankelijkeJust2Have B.V-meubelwinkels of met onze vertrouwde externe dienstverleners die namens ons werken om u een naadloze ervaring te kunnen bieden en de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Wij zullen uw accountgegevens doorgeven aan andere mensen of niet-gelieerde bedrijven, behalve in beperkte omstandigheden zoals beschreven in dit Privacybeleid of met uw toestemming.
 • In het geval dat een ander bedrijf alle of een aanzienlijk deel van de activa gerelateerd aan ons bedrijf verwerft, behouden we het recht voor om sommige of alle opgeslagen persoonlijk identificeerbare informatie op activa dat is overgedragen aan de overnemende vennootschap te verstrekken.
 • We hebben het recht om de persoonlijk identificeerbare informatie zoals verzameld op onze Site op te slaan en te verwerken in de Verenigde Staten of in enig ander land waar we gehuisvest zijn. Door gebruik te maken van onze Sites en diensten, gaat u akkoord gaat met de overdracht van uw informatie aan deze entiteiten, met inbegrip van die gevestigd buiten uw land.

We delen uw persoonlijk identificeerbare informatie momenteel NIET met andere bedrijven of organisaties die u mogelijk aanbiedingen of promoties verstrekken die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aanJust2Have B.V of onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, zuster- of moederbedrijven, of volledig onafhankelijkeJust2Have B.V-meubelwinkels.

Beveiliging
We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing van, openbaarmaking of vernietiging van de gegevens u aan ons verstrekt. Onze servers worden beschermd door firewalls en bevinden zich in beveiligde gegevenscentra om de veiligheid verder te waarborgen. Geen enkele computer of faciliteit is 100% beveiligd tegen aanvallen van buitenaf. Echter, wij zijn van mening dat de stappen die we hebben genomen ter bescherming van uw persoonlijk identificeerbare informatie de kans op veiligheidsgerelateerde problemen drastisch verkleinen, en wel tot een niveau dat aanvaardbaar is voor het type betrokken gegevens.

Optoutmogelijkheid voor onze diensten
U kunt op elk gewenst moment gebruikmaken van de optoutmogelijkheid voor onze diensten. Het staat u vrij om alle cookies op uw browser te verwijderen, of om uw browser dusdanig in te stellen dat u op de hoogte wordt gebracht zodra er een cookie wordt geplaatst. Check hiervoor uw browserinstellingen. Als uw cookies verwijdert, zullen wij of onze externe partners u geen advertenties meer kunnen aanbieden die op uw interesses zijn gericht. U zult uw cookies elke keer dat u onze online Sites bezoekt moeten wissen om ervoor te zorgen geen geblokkeerde advertenties ontvangt.

U kunt ook e-mailberichten van ons ontvangen. Als u deze e-mailberichten niet langer wenst te ontvangen, laat het ons dan weten. Volg hiervoor de opt-out-instructies zoals vermeld in alle e-mailberichten die u van ons hebt ontvangen.  Wij attenderen u erop dat als u niet langer e-mails wilt ontvangen van onafhankelijke
Just2Have B.V-meubelwinkels, u rechtstreeks met hen contact zult moeten opnemen om uw contactvoorkeuren door te geven.

Daarnaast kunnen we interesse gebaseerde advertenties weergeven op externe netwerkplatformen, zoals Facebook of Twitter, via hulpprogramma's die aangeboden worden door derden. Met behulp van deze hulpprogramma's kan
Just2Have B.V haar reclame personaliseren op basis van uw eerdere winkelervaringen bij ons.Just2Have B.V deelt geen persoonlijke informatie met externe sociale netwerken, zoals uw contactgegevens en gegevens over uw vorige aankopen. Het hulpprogramma waarvanJust2Have B.V gebruikmaakt kan uw e-mailadres omzetten in een uniek nummer dat later gekoppeld wordt aan een uniek nummer dat gegenereerd is door de externe netwerkservice op basis van diens gebruikersdatabase. Als u niet langer interesse gebaseerde advertenties vanJust2Have B.V wil ontvangen, stuur dan een e-mail met als onderwerp "“Social Network Opt-Out”.

U gaat ermee akkoord om geschillen door middel van arbitrage te beslechten.
Elk geschil of claim die op enigerlei wijze betrekking heeft op dit Privacybeleid, uw gebruik van de Sites, of op de producten of diensten die door ons worden verkocht of gedistribueerd of anderszins via de Sites zal worden beslecht door bindende arbitrage, in plaats van in de rechtbank, behalve wanneer uw claim ook voorgelegd kan worden aan een lagere rechtbank. De Federal Arbitration Act en de federale arbitragewet zijn van toepassing op dit Privacybeleid.

Bij arbitrage is er geen rechter of een jury, en gerechtelijke herziening van een arbitrale uitspraak is beperkt. Echter een arbiter kan op een individuele basis dezelfde schadevergoeding en maatregelen opleggen als een rechtbank (met inbegrip van dwangmaatregelen en declaratoire uitspraken of wettelijke schadevergoeding), en moet zich houden aan de bepalingen van dit Privacybeleid net zoals een rechtbank zou doen.

Om een arbitrage-procedure te starten, moet u per brief arbitrage aanvragen en uw claim beschrijven. U kunt uw aanvraag indienen bij onze geregistreerde agent: Corporation Service Company, 1201 Hays Street, Tallahassee, Florida 32301, USA. De arbitrage zal worden geleid door de American Arbitration Association ("AAA") en wel volgens haar regels, met inbegrip van diens aanvullende procedures voor klantgerelateerde geschillen. De regels van de AAA zijn te vinden op www.adr.org of te verkrijgen door te bellen naar +1-800-778-7879. Betaling van alle indienings-, administratie- en arbiterskosten wordt geregeld door de regels van de AAA. Voor claims tot $ 10.000 dollar zullen wij deze kosten vergoeden tenzij de arbiter bepaalt dat de claims zijn onbeduidend zijn. Evenzo, zullen we de advocaatshonoraria en -kosten in verband met de arbitrage niet verhalen tenzij de arbiter bepaalt dat de claims onbeduidend zijn. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage uit te voeren per telefoon, op basis van schriftelijke inzendingen, of in persoon in de provincie waar u woont of in een andere onderling overeengekomen locatie.

Partijen zijn het eens dat de procedures voor geschillenbeslechting uitsluitend op individuele basis zullen worden gevoerd en niet in op collectieve, geconsolideerde of representatieve basis. Als om welke reden dan ook een vordering wordt voorgelegd aan de rechtbank in plaats van beslechting middels arbitrage dan zien wij af van elk recht op een juryproces. Partijen zijn het ook eens dat beiden een beroep kunnen aantekenen bij de rechtbank om maatregelen te gelasten ten aanzien van een inbreuk of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten.

De arbiter zal echter niet bevoegd zijn om punitieve of exemplaire schadevergoedingen toe te kennen, een recht waarvan de partijen hierbij afstand doen, en zal het toepasselijke recht toepassen evenals de bepalingen van dit Privacybeleid. Blijkt de arbiter hierbij in gebreke, dan zal dit worden beschouwd als een bevoegdheidsoverschrijding wat reden biedt tot rechterlijke toetsing.

Als een bepaling van de overeenkomst tot arbitrage in dit deel niet afdwingbaar blijkt, zal de niet-afdwingbare bepaling komen te vervallen en de overige arbitragevoorwaarden worden toegepast (maar in geen geval zal er een collectieve of representatieve arbitrage plaatsvinden, of met een particuliere procureur-generaal).
Ongeacht afwijkende statuten of wetgeving, moet een claim voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dit Privacybeleid binnen één (1) jaar worden ingediend nadat een dergelijke claim is ontstaan, anders vervallen uw rechten. Voor de toepassing van dit deel, is op dit Privacybeleid en gerelateerde transacties de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. paragraaf 1-16 (FAA) van toepassing.

Wijzigingen in het Privacybeleid
We zullen onze diensten, producten en functies blijven verbeteren, en daarom is dit Privacybeleid ook onderhevig aan verandering. Dit Privacybeleid kan zonder directe kennisgeving worden gewijzigd. We kunnen ons Privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen door een nieuwe versie hiervan op onze online Sites te plaatsen. Lees dit Privacybeleid daarom elke keer dat u onze Sites bezoekt door. De datums hieronder geven aan wanneer de meest recente inhoudelijke updates van dit Privacybeleid hebben plaatsgevonden en de datum waarop het bijgewerkte Privacybeleid van kracht werd.

Datum van laatste bijwerking: januari 2015
Datum waarop het bijgewerkte beleid van kracht werd: 1 januari 2015.

Privacyrechten van Californië
Ingevolge artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië heeft een inwoner van Californië met wie we een zakelijke relatie zijn aangegaan het recht om bepaalde informatie bij ons op te vragen met betrekking tot de soorten persoonsgegevens die we met derden hebben gedeeld voor directe marketingdoeleinden door deze derden, evenals de identiteiten van derden met wie we in het voorgaande kalenderjaar informatie hebben gedeeld. Alle verzoeken om dergelijke informatie moeten schriftelijk worden ingediend en verzonden naar:
Just2Have B.V.

Bezorgdheid omtrent de privacy
Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op.